מידע לחשבי שכר

 


 

חזור לנושא ראשי
תלוש שכר 2009
מערכת הפרישה
חישוב ימים ל-161
חישוב גיל פרישה
זיכוי מס (45א) לעובד
הטבות שלא כדין
הוראות הנציב
צו ההרחבה ועובד זר
המהפך - חוקים ותקנות
חייל משוחרר

חשבות שכר

 

  • חשב השכר הינו אחד מתפקידי המפתח בארגון.

  • מתוקף תפקידו, אחראי חשב השכר על אחד התקציבים הגדולים בארגון, והרגיש מכולם - תקציב השכר.

  • על כל מעסיק להכיר בחשיבות השמירה על רמתו המקצועית של חשב השכר ולסייע לו להיות מעודכן ברזי החוק, בתקנות ובחקיקה החדשה.

  • מומלץ לאפשר לכל חשב שכר להתעדכן במסגרת ימי העיון שבפיקוח לשכת רואי חשבון. ההוצאה מותרת בניכוי, ההרצאות מרוכזות ומועברות במועדים נוחים.

  • הידע המועבר בהרצאות חיוני לכל מעסיק. חשב שכר מוכשר ובעל מוטיבציה, אך כזה שנמנע ממנו להשתתף בהשתלמויות מקצועיות ומשכך הוא אינו מעודכן בחוקים החדשים, בתקנות ובפסיקה, עלול להיות יקר יותר מאלפי ימי עיון...
     

 

ימי עיון בפיקוח לשכת רואי חשבון 


  שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור