סיוע בתחום החשבות

 


 

חזור לנושא ראשי

 

סיוע בתחום חשבות השכר:

 

תבליט

בניית ממשקי נתונים מתוכנות שעוני הנוכחות ומתוכנות השכר.

תבליט

איתור ליקויים בתחום השכר וזכויות העובדים וסיוע בתיקונם.

תבליט

סיוע לחברות במילוי מקום חשבי שכר בתקופות היעדרות.

תבליט

בניית דו"חות ניהוליים מנתוני מערכות השכר ושעוני הנוכחות.

תבליט

סיוע בבניית נוהל קליטת עובדים.

תבליט

סיוע בבניית נהלי פרישה.

תבליט

בניית טפסים ממוחשבים ומכתבים בהם ממוזגים נתוני העובדים ממערכת השכר.

תבליט

מכתבי פיטורים ממוחשבים הכוללים חישוב הודעה מוקדמת ותמורת הודעה לפי נתוני אמת של כל עובד.


  שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור