המהפך - חוקים ותקנות

 


 

חזור לנושא ראשי
תיקון 3 והפקודה
חוק הפנסיה ותיקון 3
תיקון תקנה 19

   שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור