השירות המוצע

 


 

חזור לנושא ראשי
סיוע בתחום החשבות
סיוע בתחום הפנסיוני
ליווי מקצועי שוטף
סיוע לעובד ולעצמאי

 

תבליט

סיוע למעסיקים באיתור בעיות בתחומי חשבות השכר

תבליט

סיוע בהטמעת תוכנות שכר ונוכחות

תבליט

חישוב זכויות סוציאליות של עובדים

תבליט

הדרכה וסיוע לחשבים במערכת הפרישה (טופס 161, 161א וכו')

תבליט

סיוע באיתור ליקויים בתחום המיסוי הפנסיוני והביטוח הפנסיוני, וסיוע בתיקונם

תבליט

סיוע בהקמת תשתית נהלים בחברה

תבליט

ביקורת עלויות הביטוח הפנסיוני

תבליט

ליווי מקצועי שוטף

תבליט

הקמת בסיסי נתונים וממשקי ניהול הניזונים מתוכנות השכר ושעוני הנוכחות

תבליט

סיוע במיצוי זכויות וחוות דעת מומחה


  שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור