ליווי מקצועי שוטף

 


 

חזור לנושא ראשי

 

ליווי מקצועי שוטף:

 

תבליט

סיוע מקצועי שוטף להנהלת החברה.

תבליט

הדרכה וליווי מקצועי של חשבי שכר בחברות.

תבליט

סיוע לחברות במילוי מקום חשבי שכר בתקופות היעדרות.

תבליט

סיוע בפרישת עובדים (הנחיה מקצועית לחשבים וסיוע במילוי טפסי 161 ו-161א').

תבליט

סיוע מקצועי לחברה ולעובדיה בקשר עם סוכני הביטוח, היועצים הפנסיוניים וספקי המוצרים הפנסיוניים.

תבליט

סיוע מקצועי לעובדים לפי אישור המעסיק, בנושאים שתאשר הנהלת החברה.

 

 


  שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור