סיוע בתחום הפנסיוני

 


 

חזור לנושא ראשי

 

סיוע למעסיקים באיתור בעיות בתחומי חשבות השכר, המיסוי הפנסיוני והביטוח הפנסיוני ופתרונן, סיוע בהקמת תשתית נהלים בחברה, סיוע בהוזלת עלויות הביטוח הפנסיוני וליווי מקצועי שוטף

 

סיוע ברמת מעסיק:

 

תבליט

לכל עובד - איסוף נתוני כל קופת גמל ברמת הפרשה (סוג קופה, יעודה, סוג חישוב, אחוזי הפרשה, תקרות הפרשה ואופן הצמדת הפרמיה בכל קופה). במונח "קופות גמל" נכללים כל המוצרים הפנסיוניים: ביטוחי מנהלים של חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל לתגמולים, קיצבה, פיצויים, השתלמות, דמי מחלה ואובדן כושר עבודה.

תבליט

ביקורת התאמה של פרטי עובד בקופות הגמל עם הנתונים המופיעים במערכת השכר ובטופס 101.

תבליט

איתור ליקויי רישום קופות גמל בתוכנת השכר.

תבליט

חשיפת ליקויי רישום הנובעים מטעויות בדו"חות המופקים על ידי סוכני ביטוח.

תבליט

איתור ליקויים ברמת הפרשה והצמדה בקופות הגמל.

תבליט

במקרים שימצא נזק לחברה או לעובד, סיוע במציאת פתרונות להקטנתו או השבתו.

תבליט

סיוע מקצועי במשא ומתן עם ספקי המוצרים הפנסיוניים להשגת תנאים עדיפים.

תבליט

הנחיות לקופות הגמל ולסוכני הביטוח לתיקון ליקויים.

תבליט

ביקורת רישום מלא ונכון של כל קופה במודול קופות הגמל בתוכנת השכר על כל נתוניה.

תבליט

יצירת נוהל והטמעה של שיטות עבודה נכונות מול מערכת השכר וקופות הגמל.

 

סיוע ברמת עובד:

 

תבליט

בדיקת יעילות התכניות פנסיוניות בהיבט השכר והמיסוי

תבליט

אופטימיזציות ניצול הטבות מס

תבליט

סיוע מקצועי בקשר עם סוכני הביטוח

תבליט

סיוע מקצועי בקשר עם יועצים פנסיוניים

תבליט

ביקורת ותיקון ליקויי מיסוי

 


  שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור