מאגר מידע

 


 

חזור לנושא ראשי
מדדים ושערי דולר
פרישה ותוחלת חיים
טפסים ומידע נוסף
הסכמים קיבוציים

 
מדדים ושערי דולר
 

המדד הידוע בביטוח (מספטמבר 1959 ועד היום), מדד המחירים לצרכן (מדדים ממרץ 1951 ועד היום), טבלת שערי הדולר היציגים הידועים ביום הראשון לכל חודש (מיוני 1948 ועד היום).

כל הטבלאות ניתנות להורדה לבחירתך כקבצים בפורמט:  Excel, Html, Pdf.

 

פרישה ותוחלת חיים
 

טבלאות גיל הפרישה לגברים ולנשים.

טבלת תוחלת החיים בישראל לכל גיל. החישוב נערך ע"י עפר קנטור ובוסס על לוחות התמותה השלמים של ישראל 2002-2006 בהוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

כל  הטבלאות ניתנות להורדה לבחירתך כקבצים בפורמט:  Excel, Html, Pdf.

 

תוכנות שכר

 

תוכנות השכר הנפוצות בישראל.

המידע כולל תיאור קצר של התוכנה, קישורים לבתי התוכנה וטלפונים של מרכזי התמיכה.

 

טפסים ומידע נוסף
 

טפסי מס-הכנסה, המוסד לביטוח לאומי, משרד המסחר והתעשיה, הודעה על תאונת עבודה או מחלת מקצוע, טפסי גילוי נאות בעת החלפה או שינוי בפוליסות לביטוח חיים ומנהלים, חיפוש ואיתור טפסים ממשלתיים לפי משרדים ונושאים, טפסי העברת בעלות תכניות ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה לעובד, טפסי ולת"ם - בקשה לדחית שירות מילואים פעיל מסיבות משקיות ונוהל ולת"ם ועוד רבים...

המידע הנוסף כולל  פקודות מטכ"ל בעניין דחיית שירות מילואים בזמן רגיעה ובזמן חירום מסיבות משקיות, איתור חשבונות מוגבלים - לפי פרטי חשבון, איתור לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות - לפי תעודת זהות או מספר חברה, קבצי חשבונות מוגבלים וקבצי לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות במבנה Excel או Ascii,  איתור סניפי הבנקים בישראל, קובץ רשימת סניפי הבנקים, רשימת בנקים בישראל - כתובות וקישורים כדף אינטרנט או בקובץ  ועוד...


  שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור