חייל משוחרר

 


 

חזור לנושא ראשי

הכללים להענקת זיכוי חייל משוחרר

 

לפי פקודת מס הכנסה מוענק למשתחרר/ת מ"שירות סדיר" זיכוי על הכנסתו/ה מיגיעה אישית:

1.     לגבי חייל/ת שהשתחרר/ה משירות סדיר עד 30.6.2005 - במשך 24 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו/ה מן השירות הסדיר.

2.     לגבי חייל/ת שהשתחרר/ה משירות סדיר החל מ-1.7.2005 ואילך - במשך 36 חודשים ממועד שחרורו (ולא רק 24 חודשים).

שירות סדיר - הוא שירות בצה"ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשירות הלאומי (שירות בקבע אינו נחשב כשירות סדיר לענין חישוב תקופת השירות המזכה).

הזכאות והיקף הזיכוי:

1.     חייל/ת שהשתחרר/ה עד 30.6.07 ושירת/ה 24 חודשים מלאים לפחות, זכאי/ת ל-2 נקודות זיכוי חודשיות, ששוויין 378 ש"ח (נכון לינואר 2008).

חייל/ת שהשתחרר/ה עד 30.6.07 ושירת/ה בין 12 ל-24 חודשים או פחות (אם שוחרר מטעמי בריאות או נכות), זכאי/ת לנקודת זיכוי אחת, ששווייה  189 ש"ח (נכון לינואר 2008).

2.     חייל שהשתחרר מ- 1.7.07 ואילך ושירת 23 חודשים מלאים לפחות, זכאי ל- 2 נקודות זיכוי, ששוויין 378 ש"ח (נכון לינואר 2008).

חיילת שהשתחררה מ- 1.7.07 ואילך ושירתה 22 חודשים מלאים לפחות, זכאית ל- 2 נקודות זיכוי, ששוויין 378 ש"ח (נכון לינואר 2008).

חייל שהשתחרר מ- 1.7.07 ואילך ושירת פחות מ- 23 חודשים מלאים, זכאי לנקודת זיכוי אחת, ששווייה 189 ש"ח (נכון לינואר 2008).

חיילת שהשתחררה מ- 1.7.07 ואילך ושירתה פחות מ- 22 חודשים מלאים, זכאית לנקודת זיכוי אחת, ששווייה 189 ש"ח (נכון לינואר 2008).

מעביד רשאי לתת את נקודות הזיכוי לעובדים שהם חיילים משוחררים כנגד תעודת שחרור ו/או סיום שירות, וכמובן בכפוף למילוי טופס 101  ("כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס") על ידיהם.  שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור