דוא"ל באמצעות עורך דואר כמו Outlook או Outlook Express שלח  דוא"ל  לעפר

054-3101000